صندوق رفاه دانشجویی

نام: زهرا ذوالفقاری

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۱۴۳

وظایف و اختیارات

– پرداخت تسهیلات اعتباری جهت تامین تمام یا قسمتی از شهریه دانشجویان

– اعطای تسهیلات اعتباری به دانشجویان در سایر موارد ضروری

– اعطای تسهیلات اعتباری برای ازدواج دانشجویانیکه در حین تحصیل ازدواج می کنند

– تهیه گزارشهای ادواری و موردی از مراحل پیشرفت فعالیتها در زمینه تعداد وامها یا تسهیلات اعطا شده

– تهیه تراز مالی صندوق رفاه

دریافت فرمها :

شرایط مورد نیاز برای دریافت وامهای کوتاه مدت شهریه

۱) وضعیت تحصیلی مناسب ( حداقل معدل ۱۳ ).

۲) به دانشجویان ترم اول وآخر وام کوتاه مدت تعلق نمی گیرد.

۳) به دانشجویان که اقساط معوقه داشته باشند یا وام را بصورت ماهیانه پرداخت نکنند وام جدید پرداخت نمی گردد.

۴) وام کوتاه مدت ۶۰ درصد کل شهریه می باشد و اقساط آن حداکثر ۱۰ ماهه میباشد.

۵) چنانچه وام تا ۶ ماه تقسیط و تسویه گردد به آن کارمزدی تعلق نمیگیرد ولی اقساط بیش از ۶ ماه کارمزد دارد.

۶) زمان پرداخت وام از شروع ثبت نام اینترنتی تا شروع کلاس های درس در ابتدای هر ترم میباشد.

۷) در زمان حذف و اضافه و همچنین بین ترم وموقع امتحانات و ثبت نام تابستان وام کوتاه مدت پرداخت نمی گردد.مدارک لازم جهت دریافت وام های کوتاه مدت شهریه

۱) تکمیل فرم وام و تعهد بصورت دقیق و با خط خوانا.

۲) تایید وضعیت وام گیرنده و ضامن دانشجویی توسط آموزش با حضور دانشجو و ضامن.

۳) داشتن یک ضامن کارمند یا کاسب معتبر همراه با فیش حقوقی یا کپی جواز کسب.

۴) ارائه یک فقره چک در وجه صندوق رفاه دانشجویان بدون تاریخ و بدون کلمه قید ضمانت به مبلغ ۱۲۰ درصد وام اعطایی (چک باید از حسابهای سیبا یا جام یا فراگیر و … و از چکهای جدید باشد).

۵) علاوه بر ضامن کارمند یا کاسب ضمانت یک دانشجو با معدل حداقل ۱۳ الزامی میباشد همچنین حضور دانشجو درصندوق رفاه الزامی است.

۶) کسانی که ضامن آنها درشهرستان می باشد باید جهت تایید امضاء ضامن کارمند و یا کاسب به صندوق رفاه دانشجویان محل سکونت خود و ضامن مراجعه و امضاء ضامن را تایید نمایند.

۷) اقساط را باید ماهیانه و مرتب به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.

چنانچه دانشجو حداکثر ۳ قسط را به موقع نپردازد چک ضامن به بانک ارسال خواهد شد.

شرایط لازم جهت دریافت وام های بلند مدت شهریه بعد از فراغت تحصیل وزارت علوم

۱)وضعیت تحصیلی مناسب ( حداقل معدل ۱۳ ).

۲)دانشجویان ترم ۵ به بعد مقطع کارشناسی ناپیوسته وکاردانی و کارشناسی ارشد و ترم ۹ به بعدکارشناسیپیوسته مشمول این وام نمی شوند.مدارک لازم جهت دریافت وام های بلند مدت شهریه بعد از فراغت تحصیل وزارت علوم

۱)تکمیل فرم های درخواستبصورت دقیق و با خط خوانا.

۲)کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی و برگه ثبت نام ترم تحصیلی دانشجو جهت ارایه به دانشگاهو محضر.

۳)کپی شناسنامه و کارت ملی و اخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن جهت ارایه به دانشگاهو محضر.

۴)یک ضامن کارمند رسمی یا پیمانی ادارات با ارگانهای دولتی (در صورتیکه ضامن بازنشسته باشد ارائه نامه کسر از حقوق الزامی است).

۵)مراجعه دانشجو و ضامن جهت تعهد نامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی (ارائه مدارک بند ۲ و۳ به محضر الزامی است ).

۶)دانشجو پس از دریافت تعهدنامه محضری از دفاتر رسمی به همراه مدارک لازم ( ۱و۲و۳ ) به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نماید.

توجه : دانشجویانی که از مقاطع قبلی خود چه در دانشگاه آزاد اسلامی و چه در سایر دانشگاهها تعهد محضری دارند نیازی به ثبت تعهد جدید ندارند.

وام فوق ۴ درصد کارمزد دارد و شروع اقساط برای دانشجویان غیر مشمول ۹ ماه پس از اتمام تحصیلات و برای دانشجویان مشمول ۹ ماه بعد از خدمت سربازی می باشد در ضمن جهت صدور دفترچه اقساط ، ۱۰ درصد کل وام دریافت می گردد.

شرایط عمومی لازم جهت دریافت وام قرض الحسنه دانشجویی

( ازدواج ، ضروری ، اجاره مسکن ، هزینه تحصیلی )

۱) وضعیت تحصیلی مناسب ( حداقل معدل ۱۳ ).

۲) دانشجویان ترم اول و آخر و میهمان مشمول وام نمی شوند.

۳) نداشتن بدهی معوقه به صندوق رفاه.مدارک مشترک لازم جهت دریافت وام قرض الحسنه دانشجویی

( ازدواج ، ضروری ، اجاره مسکن ، هزینه تحصیلی )

۱) تکمیل فرم درخواست وام و فرم تعهد توسط دانشجو و ضامن

۲) یک نفر ضامن کارمند یا کاسب معتبر با ارائه فیش حقوقی کارمند یا کپی جواز کسب کاسب.

۳) ارائه یک برگه چک به میزان ۱۲۰ درصد وام اعطایی در وجه صندوق رفاه دانشجویان بدون تاریخ و بدون قید کلمه ضمانت از طرف ضامن ( درصورت ارائه چک از طرف وام گیرنده یا فردی دیگر ، ضامن باید پشت چک را امضاء نماید).

۴) یک نفر ضامن دانشجو با معدل حداقل ۱۳ علاوه بر ضامن کارمند یا کاسب.

مدارک و شرایط اختصاصی لازم جهت دریافت وام قرض الحسنه دانشجویی

( ازدواج ، ضروری ، اجاره مسکن ، هزینه تحصیلی )

وام ازدواج :

۱) کپی صفحه اول و وسط شناسنامه زوجین و عقدنامه صفحات مشخصات زوجین و ثبت مهریه.

۲) ازدواج باید در حین تحصیل باشد و تاریخ عقد از یکسال نگذشته باشد.

۳) درصورتیکه زوجین دانشجو باشند به هر دو نفر وام تعلق می گیرد.

۴) برای وام ازدواج گواهی کسر حقوق ضامن کارمند الزامی است.

وام ضروری :

۱) ارائه گواهی پزشک با مدارک بستری در بیمارستان ، عمل جراحی ، حوادث غیر مترقبه و … در زمان دانشجویی.

وام اجاره مسکن :

۱) کپی اجاره نامه بنام دانشجو و یا در صورت متاهل بودن کپی اجاره نامه به نام همسر دانشجو (وام اجاره مسکن به دانشجویان غیر بومی که درخوابگاه ساکن نباشند پرداخت می گردد).

وام کمک هزینه تحصیلی :

این وام جهت سفرهای زیارتی دانشجویی از طریق دانشگاه و یا به دانشجویانی که بامشکلات مالی روبرو میباشند به تشخیص صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میگردد.

کلیه وامها ۵/۲ درصد کارمزد دارد و حداکثر دو ساله می باشد که اقساط آنها باید ماهیانه در حین تحصیل به شماره حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز گردد و درصورتیکه حداکثر سه قسط آنها پرداخت نگردد چک ضمانت به بانک ارسال می گردد.

دانشجویان غیر بومی که در محلات ضامن ندارند می توانند با ضامن به دانشگاه آزاد محل سکونت دانشجو و ضامن مراجعه و با رعایت کلیه موارد بالا پس از مهر و امضا صندوق رفاه دانشجویان محل سکونت دانشجو و ضامن مبنی بر تایید امضاء اقدام نمایند.